Witamy w Last Mile Solutions!

Wprowadź swoje dane. Proces rejestracji może potrwać do 3 dni.

Firma

Dane do faktury

Administrator konta

Czy masz już kartę?

Twoja karta

Zgoda na okresowe obciążenie bezpośrednie

Opłaty za ładowanie oraz subskrypcję (jeśli dotyczy) będą pobierane z Twojego konta za pomocą bezpośredniego obciążenia. Płatności obsługuje:

Threeforce B.V.

Zeemansstraat 11

3016 CN

Rotterdam

Nederland

NL48ZZZ243608190000

47M5A8A9E4T3CYT

Zgadzając się na bezpośrednie obciążenie upoważniasz

  • Threeforce B.V. do wysłania zlecenia obciążenia do Twojego banku oraz
  • Twój bank do obciążenia Twojego konta zgodnie ze zleceniem Threeforce B.V..
Masz prawo do zwrotu zgodnie z warunkami Twojej umowy z bankiem. Reklamacja musi zostać zgłoszona w ciągu 8 tygodni od daty obciążenia.

Fakturę otrzymasz raz w miesiącu 13nia miesiąca. 0bciąży twoje konto 24nia miesiąca lub następnego dnia roboczego.

Uwagi

Jeśli masz dodatkowe pytania, wpisz poniżej.

Warunki